Lựa chọn laptop phù hợp cho sinh viên ngành kinh tế Nhóm các bạn sinh viên đang theo học ngành kinh tế (bao gồm kế toán, quản trị kinh doanh, marketing…) thường thì không cần thiết sử dụng laptop có nhiều...